Oficii disponibile 97 m.p., 100 m.p.,143 m.p.,194 m.p, 215 m.p., 643 m.p.

Centrul Internaţional de Business "Le Roi".

Clubul celor distinşi.Regulamentul programului "Clubul celor Distinşi"

Regulamentul oficial al Programului
„Клуб избранных. Clubul celor distinşi. The Elite Club"

1.    Termenii utilizaţi
2.    Dispoziţiile generale
3.    Baza legală
4.    Mecanismul Programului
4.1.    Dreptul de participare la Program
4.1.1.    Partener
4.1.2.    Client
4.2.    Cartelele de club. Tipurile Cartelelor de club
4.3.    Participanţii la Program şi rolurile acestora
5.    Locul desfăşurării Programului
6.    Limitele temporale ale Programului
7.    Dispoziţiile finale1.    Termenii utilizaţi

Regulament - Regulamentul Oficial, act organizatorico-administrativ, care conţine totalitatea de reguli ce reglează ordinea realizării Programului „Клуб избранных. Clubul celor distinşi. The Elite Club".  Regulamentul conţine dispoziţii obligatorii pentru executare, inclusiv stabileşte ordinea corelaţiei dintre Participanţii Programului, distribuirea responsabilităţii între aceştia şi termenii executării condiţiilor contractului.

Program - Programul „Клуб избранных. Clubul celor distinşi. The Elite Club", program de colaborare a CIB „Le Roi" şi Partener, în scopul îmbunătăţirii calităţii deservirii Clientului şi stimularea vînzărilor Partenerului prin prestarea serviciilor Clientului pe bază de discount-uri.

Organizator -  CIB „Le Roi", clădire de oficii situată pe adresa Republica Moldova, or. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 29, MD-2012; prezentată de compania de administrare ÎM „Liupas-Imobil" S.R.L.

Client (la numărul singular sau plural) - persoană juridică, care arendează oficiu în CIB „Le Roi", prezentată colaboratorilor Companiei.

Partener (la numărul singular sau plural) - persoană juridică, care prestează servicii Clientului prin oferirea discount-ului în baza Acordului de colaborare.

Lista activă a Partenerilor existenţi- lista Partenerilor, care participă la Program.

Participanţii la Program - Organizator, Client, Partener.

Cartelă de club  - cartelă de plastic de standard stabilit, care confirmă dreptul deţinătorului de a fi deservit cu utilizarea reducediscount-ului în conformitate cu tipul cartelei la toţi Partenerii Programului.  

Discount - reducere (%), la care se micşorează costul standard anunţat la achiziţionarea serviciului de către Client:
 (а) Discount de nivelul I- Discount maxim (exclusiv) dintre toate cele practicate de Partener.
 (в) Discount de nivelul II- Discount mai mic decît Discount de nivelul I (luînd în consideraţie recomandările Organizatorului: minus 5-7% din Discount-ul nivelului I)

Acordul de colaborare - contract între Organizator şi Partener, care reglează corelaţia dintre Participanţii Programului în domeniul realizării acesteia.

2.    Dispoziţiile generale

2.1.    Regulamentul stabileşte tehnologia, regulile şi ordinea realizării procesului Programului şi a operaţiilor separate.
2.2.    Regulamentul este constituit şi adus la cunoştinţa publicului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova pe site-ul Organizatorului www.leroi.md.
2.3.    Regulamentul este întocmit în limbile română, rusă şi engleză, care au aceeaşi valoare juridică. În cazul apariţiei litigiilor cu privire la interpretarea corectă a Regulamentului, versiunea de bază este cea în limba rusă.  
2.4.    Participarea la Program confirmă faptul că Participanţii au luat cunoştinţă, au înţeles în mod corespunzător şi sunt de acord cu toate dispoziţiile prezentului Regulament.

3.    Baza legală
Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova Nr.
1107-XV din 06.06.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 22.06.2002, Nr. 82-86/661),
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprindere Nr.845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 28.02.1994, Nr. 2/33).

4.    Descrierea procesului Programului şi mecanismul acestuia
4.1.    Dreptul de participare la Program
4.1.1.    Dreptul de participare la Program pentru Client
a.    Fiecare Client devine automat participant al Programului;
b.    Cartelele de club sunt emise de Organizator Clientului în dependenţă de mărimea oficiului şi funcţia colaboratorilor Clientului:Tipul Cartelelor de club

Deţinător

Numărul de cartele emise Clientului

pînă la 100 m²

100-300 m²

de la 300

VIP

Primele persoane ale companiei

1

3

5

Standard

Colaboratorii companiei

4

12

de la  14

 

c.    Pentru obţinerea Cartelei de club, Clientul trebuie să completeze Cererea şi să o expedieze Organizatorului (în conformitate cu cerinţele indicate în anexa Nr.1).

4.1.2.    Dreptul de participare la Program pentru Partener
a.    Organizatorul invită Partenerul pentru o realizare comună a Programului pe bază de tender;
b.    Pentru obţinerea invitaţiei de la Organizator, Partenerul trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

  • Să presteze servicii de calitate de elită
  • Să ofere reduceri de nivelul I şi II

c.    Organizatorul şi Partenerul corelează în baza Contractului de colaborare încheiat.


4.2.    Cartele de club. Tipurile Cartelelor de club.
a.    Programul implică utilizarea Cartelelor de club de un anumit standard (în conformitate cu Anexa Nr.2);

 

Tipul Cartelelor de club

Lista serviciilor
(umplerea cartelei)

Mărimea discount-uluiVIP

Lista completă a serviciilor în conformitate cu Lista activă a Partenerilor existenţi

Discount de nivelul I


Standard

Lista completă a serviciilor în conformitate cu Lista activă a Partenerilor existenţi

Discount de nivelul II

       
   
 b.    Programul implică funcţionarea a două tipuri de Cartele de club:

c.    Termenul de valabilitate a Cartelelor de club este nelimitat;
d.    Domeniul de activare a Cartelelor de club este stabilit şi limitat de Lista activă a Partenerilor existenţi.

4.3.    Participanţii Programului şi rolurile acestora
4.3.1.    Organizator
a.    Organizatorul iniţiază, dezvoltă, coordonează şi promovează Programul;
b.    Organizatorul publică şi reînnoieşte regulat Lista activă a Partenerilor existenţi şi informaţia detailată cu privire la fiecare Partener pe site-ul Organizatorului www.leroi.md;
c.    Organizatorul pregăteşte Cartelele de club şi le distribuie în rîndurile Clienţilor;
d.    Organizatorul numeşte curatorul Programului, care este autorizat să coordoneze întrebările apărute cu privire la Program.

4.3.2.     Partener
a.    Partenerul corelează cu Clientul pentru oferirea Cartelelor de club în conformitate cu regulile de utilizare a Cartelelor de club (Anexa Nr.2);
b.    Achitarea serviciilor achiziţionate de Client sunt realizate între el şi Partener fără participarea Organizatorului;
c.    Partenerul numeşte curatorul Programului, care este autorizat să coordoneze întrebările apărute cu privire la Program.


4.3.3.    Client
a.    Clientul primeşte în utilizare Cartelele de club de la Organizator în baza Cererii (Anexa Nr.1);
b.    Clientul corelează cu Partenerul în baza prezentării Cartelelor de Club;
c.    Clientul utilizează Cartelele de club în conformitate cu Regulile de utilizare a Cartelelor de club (Anexa Nr.2) şi a Listei active a Partenerilor existenţi;
d.    Achitarea serviciilor achiziţionate de Client sunt realizate între el şi Partener fără participarea Organizatorului.

5.    Locul desfăşurării Programului

Programul se realizează în CIB „Le Roi" şi se desfăşoară în toate filialele şi reprezentanţele Partenerilor.

6.    Limitele temporale ale Programului

6.1.           Data începerii Programului - 20 ianuarie 2012;
6.2.           Termenul de valabilitate a Programului este nelimitat.

7.    Dispoziţii finale

7.1.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a introduce modificări în prezentul Regulament, publicîndu-le pe site-ul Organizatorului www.leroi.md