Oficii disponibile 97 m.p., 100 m.p.,143 m.p.,194 m.p, 215 m.p., 643 m.p.

Centrul Internaţional de Business "Le Roi".

Clubul celor distinşi.Colaborare


Regulile de colaborare pentru Parteneri1. Programul „Clubul celor distinşi" pentru Parteneri

a.    Programul este creat special pentru Clientul CIB „Le Roi" şi include un set de servicii şi deserviri suplimentare, care sunt prestate de Partener în baza condiţiilor de acordare a înlesnirilor. Autorizaţia de trecere în Clubul celor distinşi este Cartela de club.
b.    Fiecare arendaş al CIB „Le Roi" devine automat membru al Clubului celor distinşi şi deţinător al Cartelei de club. Participarea partenerilor nu presupune nici o cheltuială financiară suplimentară în Program.
c.    Serviciile Partenerului proiectului au scopul de a uşura la maximum administrarea business-ului Clientului efectiv şi confortabil, precum şi reducerea cheltuielilor temporale şi financiare, atît în timpul activităţii curente în CIB „Le Roi", cît şi în afara acestuia. Exemplul serviciilor: birou de traduceri, asigurare, poşta express, livrarea biletelor de avion, hoteluri, restaurante, etc.

2. Condiţiile de colaborare

Printre principalele condiţii de participare a Partenerului la proiect sunt următoarele:
a.    Calitatea de elită a serviciilor prestate;
.
b.    Pregătirea de a acorda un discount maxim exclusiv

3. Standardele Cartelelor de Club

1.    Programul presupune două tipuri de Cartele de Club

 

1.1.     VIP

 • Cartelă nominală;
 • Diapazonul numerelor individuale ale Cartelelor de club VIP: 31555000 - 31555100
 • Lista activă a Partenerilor existenţi: completă;
 • Discount de nivelul I;
 • Termen de valabilitate - nelimitat.

1.2.     Standard

 • Cartelă nenominală;
 • Diapazonul numerelor individuale ale Cartelelor de club Standard: 21555101-21555600;
 • Lista activă a Partenerilor existenţi: completă;
 • Discount de nivelul II;
 • Termen de valabilitate - nelimitat.

 

2. Cartelele de Club Standard şi VIP sunt citite automat şi conţin:

 • număr individual (ştanţare prin imprimare);
 • bandă magnetică;
 • cod de bare.

Banda magnetică şi codul de bare conţin un număr individual al Cartelei de Club, care constă din 13 cifre.

4. Distribuirea Cartelelor de Club în rîndul clienţilor
a.    Numărul Cartelelor de club emise este stabilit în dependenţă de dimensiunile oficiului în CIB „Le Roi" şi funcţia colaboratorilor Companiei-Arendaş.

 

Tipul Cartelei de Club  

Deţinător

Numărul de cartele emise Clientului

Lista serviciilor
(umplerea cartelei) 
  

Mărimea discount-ului

pînă la  100 m²

100-300 m²

de la 300
m²      
 

VIP

Primele persoane ale companiei

1

3

5

lista completă de servicii maximală

Discount de nivelul I

Standard

Colaboratorii companiei

4

12

de la 14

lista completă de servicii maximală

Discount de nivelul II

       
 


b. Reieşind din numărul actual al Companiilor-Arendaşi şi luînd în consideraţie ocuparea maximă a CIB „Le Roi", numărul planificat de deţinători ai cartelei de tip VIP - 100 şi de tip Standard - 500.


5. Privilegiile pentru Participanţii Programului
a.    Compania-Partener primeşte un volum suplimentar de comenzi şi îşi promovează serviciile în rîndurile publicului ţintă - business-elita Moldovei;
b.    Compania-Partener nu suportă nici o cheltuială financiară cu privire la participarea la Program;
c.    Serviciile sunt prestate de Companiile-Arendaşi Companiilor-Parteneri de elită în baza condiţiilor exclusive;
d.    Companiile-Arendaşi  obţin confort în lucru şi deservire la preţuri accesibile;
e.    CIB „Le Roi"sporeşte calitatea serviciilor prestate de centrul de business.

6. Realizarea programului „Clubul celor distinşi":
a.    CIB „Le Roi" selectează cele mai bune Companii-Parteneri, lideri în domeniul lor de activitate, care vor presta servicii Companiilor-Arendaşi ale CIB „Le Roi". Plăţile pentru serviciile prestate sunt efectuate direct între Client şi Partener.
b.    CIB „Le Roi" încheie un acord de colaborare cu fiecare Partener în limitele programului „Clubul celor distinşi".
c.    CIB „Le Roi" realizează independent promovarea programului adresat atît Companiilor-Arendaşi existente, cît şi a celor potenţiale prin intermediul mass-media, publicitatea externă, resursele Internet, precum şi pe site-ul CIB „Le Roi" www.leroi.md.
d.    CIB „Le Roi" pregăteşte şi distribuie cartele în rîndurile Membrilor Clubului.
e.    Membrii Clubului se adresează la Companiile-Parteneri şi la prezentarea cartelei de club utilizează serviciile cu discount exclusiv. Plăţile sunt efectuate direct între Compania-Partener şi Compania-Client fără participarea CIB „Le Roi".


7. Documentele prezentate de Compania-Partener pentru înregistrarea în Clubul celor distinşi
a.    Prezentarea companiei sale (logotipul, descrierea detailată a activităţii, tipurile de servicii);
b.    Lista de preţuri pentru servicii şi discount-ul maxim exclusiv pentru Compania-Arendaş;
c.    Contactele curatorului programului din partea Companiei-Partener.