Oficii disponibile 97 m.p., 100 m.p.,143 m.p.,194 m.p, 215 m.p., 643 m.p.

Centrul Internaţional de Business "Le Roi".

Clubul celor distinşi.Cerere

Anexă la Regulamentul oficial al Programului Nr.1
Cerere pentru obţinerea cartelelor de club ale Programului


Cererea trebuie perfectată de Client prin îndeplinirea formei standard, semnată de persoana autorizată şi întărită prin aplicarea ştampilei Clientului;


a.    Cererea poate fi expediată de Client Organizatorului prin una din următoarele metode:
-    Prin fax: (022) 839-882;
-    Prin poşta electronică: leroi@leroi.md
-   Curatorului Programului
ÎM "Liupas-Imobil" S.R.L,
str. Sfatul Ţării, 29, of. 403,
or. Chişinău,  Republica Moldova.

Încărcarea formei standard se poate aici.